ADW. SZYMON SOLARSKI

Tel.: 601 408 511
E-mail: szymon.solarski@adwokatura.pl

 

Adwokat Szymon Solarski

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach

Współzałożyciel Śląskiej Kancelarii Adwokackiej

Doktorant na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Adwokat Szymon Solarski w 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

W latach 2014 – 2017 zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Szymon Solarski jest doktorantem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 13 grudnia 2017r. adwokat Szymon Solarski wszczął przewód doktorski w dziedzinie nauki prawne a tematem rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego jest „Odwołanie darowizny w polskim prawie cywilnym”. W ramach seminarium doktorskiego adwokat Szymon Solarski opublikował następujące artykuły naukowe:

  • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt I CSK 284/11, Rejent 2014, nr 7;
  • Nowelizacja zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim – analiza krytyczna, Palestra 2016, nr 4;
  • Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim, Przegląd Prawa i Administracji 2017, nr 109.

W marcu 2017 roku adwokat Szymon Solarski złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem, osiągając najlepszy wynik i pierwszą lokatę wśród zdających na obszarze objętym zasięgiem komisji egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Ideą przyświecającą wykonywaniu zawodu adwokata jest chęć zaoferowania najwyższej jakości pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, zaszczepiona przez jego dziadka Adwokata Mariana Solarskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zabrzu przez blisko 50 lat.

Adwokat Szymon Solarski świadczy pomoc prawną związaną z prawem karnym, administracyjnym, handlowym, cywilnym, jak też rodzinnym, w tym prowadzi sprawy spadkowe, rozwodowe oraz o podział majątku, pozostając jednocześnie do dyspozycji Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach wykonywanego zawodu adwokata udziela porad prawnych, prowadzi sprawy sądowe, przygotowuje pisma procesowe i opinie prawne, a także reprezentuje Klientów przed sądem.

Jakość świadczonych usług przez adwokata Szymona Solarskiego budzi zaufanie Klientów, w swojej pracy kieruje się surowymi zasadami etyki zawodowej, dbając jednocześnie o zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewnia przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu powierzonych przez Klientów spraw.

Co ważne, adwokat Szymon Solarski nie ma sztywnych godzin pracy, więc mogą być Państwo pewni, że zawsze pozostanie do Państwa dyspozycji.