ADW. DR SZYMON SOLARSKI

Tel.: 601 408 511
E-mail: szymon.solarski@adwokatura.pl

 

Adwokat Szymon Solarski

Doktor nauk prawnych.

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach

Współzałożyciel Śląskiej Kancelarii Adwokackiej

Adwokat Szymon Solarski w 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

W latach 2014 – 2017 zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W marcu 2017 roku adwokat Szymon Solarski złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem, osiągając najlepszy wynik i pierwszą lokatę wśród zdających na obszarze objętym zasięgiem komisji egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Adwokatowi Szymonowi Solarskiemu w roku 2018 został nadany stopień doktora nauk prawnych. Dysertację doktorską bronił na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Tematem rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego było „Odwołanie darowizny w polskim prawie cywilnym”. W ramach pracy naukowej adwokat Szymon Solarski opublikował wiele artykułów naukowych.

Ideą przyświecającą wykonywaniu zawodu adwokata jest chęć zaoferowania najwyższej jakości pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, zaszczepiona przez jego dziadka Adwokata Mariana Solarskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zabrzu przez blisko 50 lat.

Adwokat Szymon Solarski świadczy pomoc prawną związaną z prawem cywilnym, karnym, administracyjnym, handlowym, jak też rodzinnym, w tym prowadzi sprawy spadkowe, rozwodowe, o podział majątku, alimenty, kontakty i inne, pozostając jednocześnie do dyspozycji Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach wykonywanego zawodu adwokata udziela porad prawnych, prowadzi sprawy sądowe, przygotowuje pisma procesowe i opinie prawne, a także reprezentuje Klientów przed sądem.

Jakość świadczonych usług przez adwokata Szymona Solarskiego budzi zaufanie Klientów, w swojej pracy kieruje się surowymi zasadami etyki zawodowej, dbając jednocześnie o zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewnia przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu powierzonych przez Klientów spraw.

Co ważne, adwokat Szymon Solarski nie ma sztywnych godzin pracy, więc mogą być Państwo pewni, że zawsze pozostanie do Państwa dyspozycji.