ADW. DR SZYMON SOLARSKI

Tel.: 601 408 511
E-mail: szymon.solarski@adwokatura.pl
solarski.szymon@gmail.com

Adwokat Szymon Solarski

Doktor nauk prawnych.

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach

Współzałożyciel Śląskiej Kancelarii Adwokackiej

Adwokat Szymon Solarski w 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

W latach 2014 – 2017 zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W marcu 2017 roku adwokat Szymon Solarski złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem, osiągając najlepszy wynik i pierwszą lokatę wśród zdających na obszarze objętym zasięgiem komisji egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Adwokatowi Szymonowi Solarskiemu w roku 2018 został nadany stopień doktora nauk prawnych. Dysertację doktorską bronił na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Tematem rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego było „Odwołanie darowizny w polskim prawie cywilnym”. W ramach pracy naukowej adwokat Szymon Solarski opublikował wiele artykułów naukowych.

Adwokat dr Szymon Solarski jest współautorem najnowszego na rynku komentarza do Kodeksu cywilnego, wydanego w 2019r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck pod red. prof. M. Załuckiego. Komentarz charakteryzuje się tym, iż tworzą go pracownicy nauki z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, którzy swoją pracę łączą z praktyką sędziów, adwokatów lub radców prawnych uchodzący za specjalistów w swoich dziedzinach. W komentarzu adwokat Szymon Solarski zajmuje się analizą wybranych umów z prawa zobowiązań. Bycie współautorem takiego dzieła jest jednym z najwyższych wyróżnień w świecie prawniczym.

Ideą przyświecającą wykonywaniu zawodu adwokata jest chęć zaoferowania najwyższej jakości pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, zaszczepiona przez jego dziadka Adwokata Mariana Solarskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zabrzu przez blisko 50 lat.

Adwokat Szymon Solarski świadczy pomoc prawną związaną z prawem cywilnym, karnym, administracyjnym, handlowym, jak też rodzinnym, w tym prowadzi sprawy spadkowe, rozwodowe, o podział majątku, alimenty, kontakty i inne, pozostając jednocześnie do dyspozycji Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach wykonywanego zawodu adwokata udziela porad prawnych, prowadzi sprawy sądowe, przygotowuje pisma procesowe i opinie prawne, a także reprezentuje Klientów przed sądem.

Jakość świadczonych usług przez adwokata Szymona Solarskiego budzi zaufanie Klientów, w swojej pracy kieruje się surowymi zasadami etyki zawodowej, dbając jednocześnie o zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewnia przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu powierzonych przez Klientów spraw.

Co ważne, adwokat Szymon Solarski nie ma sztywnych godzin pracy, więc mogą być Państwo pewni, że zawsze pozostanie do Państwa dyspozycji.