ADW. PRZEMYSŁAW JARZĄBEK

Tel.: 697 027 606
E-mail: przemyslaw.jarzabek@adwokatura.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

Studia ukończył w 2013 roku broniąc prace magisterską pt. „Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym” napisaną w Katedrze Prawa Karnego Procesowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Następnie podjął studia podyplomowe w Śląskiej Szkole Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zamówienia publiczne, które z sukcesem ukończył w 2014 roku. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką na obszarze Izby Adwokackiej w Katowicach, w trakcie której tajników i sztuki wykonywania zawodu adwokata uczył się od adw. Tomasza Kowalczyka, będącego partnerem w Kancelarii Adwokackiej JFKM Sp. p. z siedzibą w Zabrzu.

W marcu 2017 roku przystąpił do egzaminu adwokackiego, który złożył z wynikiem pozytywnym. Następnie został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach i rozpoczął prowadzenie praktyki zawodowej w ramach Śląskiej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Zabrzu.

Adwokat Przemysław Jarząbek podczas odbywanej aplikacji uzyskał wszechstronną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, współpracując z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi na terenie całego kraju. Podczas toczenia szeregu sporów sądowych, Adwokat Przemysław Jarząbek zdobył bogate doświadczenie, które w połączeniu z pełnym zaangażowaniem w prowadzenie powierzonej sprawy pozwala na zaplanowanie właściwej strategii działania mającej na celu wypracowanie optymalnych w danych okolicznościach rozwiązań.

Adwokat Przemysław Jarząbek specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa karnego (m. in. obrona praw Klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego, pomoc prawna w postępowaniu karnym wykonawczym oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem), prawa cywilnego (w tym rzeczowego, spadkowego i szeroko rozumianego prawa zobowiązań oraz rodzinnego), a także prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa handlowego. Oferowana pomoc prawna obejmuje także udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie stosownych pism i opinii prawnych.

W ramach swojej praktyki zawodowej adwokat Przemysław Jarząbek pozostaje do dyspozycji zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych z obszaru całej Polski, ze szczególnym ukierunkowaniem na teren województwa śląskiego. Owa dyspozycyjność przejawia się również w możliwości ustalenia terminu spotkania poza stałymi godzinami otwarcia kancelarii, po uprzednim nawiązaniu kontaktu telefonicznego.