ADW. KRZYSZTOF GAWĘCKI

Tel.: 503 766 917
E-mail: krzysztof.gawecki@adwokatura.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie i umiejętności zdobyte w czasie studiów, jak również w toku aplikacji adwokackiej doskonalił pełniąc obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach w Wydziale I Cywilnym, a także udzielając pomocy prawnej w ramach Poradni Prawnej – Koła Naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekcji Prawa Cywilnego.

Kwalifikacje oraz specjalistyczna wiedza, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego, dają Klientowi gwarancję uzyskania kompleksowej pomocy prawnej, obejmującej przede wszystkim konsultacje w ramach indywidualnych porad w siedzibie kancelarii, przygotowanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń), a przede wszystkim reprezentację i wsparcie w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami ścigania (Prokuraturą i Policją), urzędami administracji publicznej i samorządowej.